CopyrightNatuurlijkeKrullen.nl behoudt het recht -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst- als muziek- en beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van de NatuurlijkeKrullen.nl sites mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de NatuurlijkeKrullen.nl sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van NatuurlijkeKrullen.nl (ook niet via een eigen netwerk). 

  • Privacy
  • B2B
  • Vrijwaring
  • Copyright